Ägaranmälan och nära förbindelser

Försäkringsförmedlare, som är juridiska personer, ska anmäla till FI om det finns fysiska eller juridiska personer med kvalificerat ägande i försäkringsförmedlaren. Försäkringsförmedlare, både juridiska och fysiska personer, ska också anmäla in ändringar i nära förbindelser.

Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i nedan länkad blankett. Mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se och bifoga den ifyllda blanketten. Detta gäller försäkringsförmedlare, sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare.

Avgift

Anmälan är avgiftsfri.

Läs mer

Blanketter/Försäkringsdistribution: Ägaranmälan och nära förbindelser

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan