Anmälan Ibips och vissa pensionsförsäkringar

En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, ska underrätta FI om förmedlaren börjar distribuera sådana försäkringar som omfattas av 6 eller 7 kap. lagen om försäkringsdistribution.

En underrättelse ska även lämnas om förmedlaren upphör med sådan verksamhet som omfattas av kraven i 6 eller 7 kap. samma lag.

Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i nedan länkad blankett och mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se. Detta gäller försäkringsförmedlare, sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare.

Avgift

Anmälan är avgiftsfri.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan