Ändring av klagomålsansvarig

När den person som är klagomålsansvarig för en försäkringsdistributör byts ut, ska detta anmälas till FI.

Anmälan ska innehålla

Försäkringsförmedlare anmäler via FI:s webbplats. Så här går det till:

  1. Registertecknaren loggar in med sitt personnummer och sin e-legitimation. Välj "Ändra klagomålsansvarig".
  2. Ange namn, personnummer och e-post till den nya klagomålsansvarige. Personen som inte längre är klagomålsansvarig ska tas bort. Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.

Övriga försäkringsdistributörer anmäler ändring av klagomålsansvarig genom nedan länkad blankett. Mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se och bifoga den ifyllda blanketten.

Avgift

Anmälan är avgiftsfri.

Handläggningstid

FI ändrar i registret inom tio dagar.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan