Krishanteringsdirektivet och återhämtningsplaner

2016-09-27 | FI-forum Marknad Bank

Från och med den 1 januari 2017 ställer FI krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha upprättat återhämtningsplaner som beskriver hur de avser att hantera en situation under svår finansiell stress. Detta FI-forum informerade om det nya regelverket.

Krishanteringsdirektivet

 

Under seminariet togs bland annat följande upp:

  • Vad är en återhämtningsplan och varför behövs en sådan?
  • Vilka krav ställer FI på innehållet i en återhämtningsplan?
  • Vad händer om ett bolag inte uppfyller FI:s krav?

Seminariet riktade sig främst till banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag.

 

Laddar sidan