Förslag till riktlinjer för ansökan om betaltjänster

2016-11-07 | PSD 2 Regler EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för ansökan om tillstånd och registrering enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Synpunkter på förslaget lämnas till Eba senast den 3 februari 2017.

Laddar sidan