Nya regler för företag av allmänt intresse

FI får i uppgift att utöva tillsyn över svenska företag som är företag av allmänt intresse i fråga om revision.

Den 17 juni 2016 träder lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision ikraft. Denna lag är en del av genomförandet i svensk rätt av EU:s revisorspaket.

FI har skrivit ett brev till berörda företag med anledning av detta nya uppdrag.

Laddar sidan