Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb

Rapportering med transaktionsfil kan göras för nationella blanketter som ett alternativ till att manuellt mata in siffror i det grafiska gränssnittet.

Lathunden Periodisk inrapportering via webb - Transaktionsfil och transaktionsfilstöd beskriver transaktionsfilens uppbyggnad och det transaktionsfilstöd som finns till hjälp för att skapa en transaktionsfil.

Laddar sidan