Utbyte av rapporteringskort

För Rapportör 1001 – 1300 går giltighetstiden ut 2016-05-31. Om rapportering ska vara möjlig efter detta datum, måste bolaget meddela FI att det behöver utbyteskort.

Detta görs genom att skicka in nedanstående blankett:

Utbyteskort

Det går även bra att skicka in utbyteskortsblanketten för Rapportör 1638 - 1693 och Rapportör 1752 - 1800. Dessa kort har dock en längre giltighetstid och vi kommer att prioritera utskick av kort med den kortare giltighetstiden.

Laddar sidan