Räkna ut om du berörs av skärpt amorteringskrav

FI har tagit fram en enkel räknesnurra där du själv kan kolla om du berörs av det skärpta amorteringskravet genom att fylla i dina egna uppgifter. Exemplet är schablonberäknat. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll. Det säger alltså inte hur banker kommer att behandla enskilda låneansökningar och kan därför inte ses som ett lånelöfte eller någon garanti för att lånet beviljas.

2023-09-13: Räknesnurran "Kvar-att-leva-på" har tagits bort eftersom den inte längre är aktuell.

Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnader som bankerna angett när FI gjorde sin bolåneundersökning 2016 (med viss uppräkning från FI). I exemplet har en skattesats på 30 procent använts. Vi har räknat på de stressade kalkylräntor på 7 procent som bankerna använder i sina kreditprövningar. Normalt bör ett hushåll ha en marginal utöver vad som blir kvar av kalkylen. Det är inte inkluderat i dessa beräkningar. Exemplet tar heller inte hänsyn till om du även har bolån på en annan bostad (säkerhet).

För att räkna ut hur du berörs av det skärpta amorteringskravet fyller du i dina uppgifter i de gröna rutorna i FI:s "räknesnurra". Fyll i bostadens värde och storleken på ditt lån, välj bostadsrätt eller villa i rullgardinsmenyn. Fyll i hushållets sammanlagda bruttoinkomst och antal vuxna och barn med rullgardinsmenyn. Därefter kan du välja om du vill ha ditt resultat med det befintliga eller det skärpta amorteringskravet med rullgardinsmeny. 

Om det blir ett minusbelopp i fältet "Kvar-att-leva-på" kan du inte räkna med att banken beviljar lånet. Detsamma kan förstås gälla även om beloppet blir positivt. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll.