Anteckningar från branschsamtal om andra betaltjänstdirektivet

2018-10-15 | PSD 2 Nyheter Bank

Nu publicerar FI mötesanteckningar från branschsamtalet om det andra betaltjänstdirektivet och de hinder, utmaningar och lösningar som aktörer på marknaden upplever.

Den 18 juni 2018 höll FI ett samtal med inbjudna företag och branschföreningar om det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2). Under mötet förde representanter från FI anteckningar över vad deltagarna under samtalen kom fram till.

Nu publicerar FI de sammanställda mötesanteckningarna. Mötesdeltagarna har haft möjlighet att kommentera anteckningarna och FI har beaktat de kommentarer som kommit in.

FI:s ambition är att före årets utgång återkomma med en promemoria där myndighetens syn på de frågor och identifierade problem som togs upp under samtalen framgår.

Läs mer

Laddar sidan