Branschsamtal om andra betaltjänstdirektivet (PSD 2)

2018-06-14 | PSD 2 Fintech Nyheter Bank

FI har bjudit in till ett rundabordssamtal med finansiella företag som berörs av det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2), som trädde i kraft den 1 maj i år. Tanken är att identifiera eventuella hinder branschen upplevt inom ramen för det nya regelverket.

Mötet kommer att hållas den 18 juni i FI:s lokaler. Till mötet har olika finansiella företag som berörs av direktivet och deras branschföreningar bjudits in. FI kommer att inleda och delta i diskussionerna och publicera en sammanfattning efteråt.

I ett senare steg kommer FI också att publicera en redogörelse för hur FI ser på de frågor eller potentiella hinder som identifierats och diskuterats på mötet.

Laddar sidan