FI tillämpar EU-riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster

2018-04-25 | PSD 2 EBA Nyheter Bank

FI kommer efter den 1 maj 2018 att tillämpa europeiska bankmyndigheten, EBA:s, riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster enligt det andra betaltjänstdirektivet.

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster.

Enligt riktlinjerna ska en betaltjänstleverantör rapportera till Finansinspektionen om en allvarlig operativ incident eller säkerhetsincident uppkommit i verksamheten. Delar av riktlinjerna meddelas i form av bindande föreskrifter som träder i kraft den 1 maj 2018,  Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Läs mer

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster enligt direktiv (EU) 2015/2366 (andra betaltjänstdirektivet)

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan