Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

FI presenterar i detta dokument en kort sammanfattning av var vi står i dag när det gäller de frågor och utmaningar som branschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. FI kommer att invänta Europeiska bankmyndighetens (EBA) kommande riktlinjer på området innan vi själva tar fram ytterligare information kring dessa frågor.

Frågeställningar kring molntjänster och utlagd verksamhet togs bland annat upp i rundabordssamtal som FI höll med finansiella företag och ett antal molntjänsteleverantörer i juni 2018.

FI kommer att avvakta vidare kommunikation kring dessa frågor tills dess att EBA:s kommande riktlinjer om molntjänster och annan utlagd verksamhet ("Guidelines on outsourcing") finns publicerade på svenska och därmed träder i kraft. EBA planerar att publicera dessa under det första kvartalet 2019, därefter sker översättning.

Laddar sidan