Nätverket för klimat och finansmarknad har haft sitt första möte

Det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, hade sitt första möte i Paris i förra veckan.

Vid mötet enades medlemmarna om ett ramverk för styrningen av nätverket. Medlemmarna diskuterade också inriktning för nätverkets arbete under det kommande året, vilket bland annat inkluderar att utbyta erfarenheter och identifiera goda exempel när det kommer till tillsynen av klimatrelaterade risker och miljörisker, makrorelaterade frågor kopplade till dessa risker samt möjligheten att öka finansieringen av gröna projekt.

I nätverket ingår Finansinspektionen tillsammans med sju centralbanker: Banque de France, Bank of England, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, The People's Bank of China, Banco de Mexico och Monetary Authority of Singapore. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kopplingen mellan klimat och finansmarknad.

Laddar sidan