Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor: detta sker på FI nu

Nordea Bank AB (Nordea) har i dag beslutat att flytta sitt huvudkontor till Helsingfors. Nu väntas banken lämna in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen som ska godkännas av FI innan banken kan flytta.

Beslutet planeras att tas under tredje kvartalet i år. Den bedömning som FI ska göra handlar främst om att flytten inte får strida mot allmänintresset, det vill säga påverkan på den finansiella stabiliteten. I analysen ingår att bedöma Nordeas framtida riskprofil, inklusive den buffert banken kommer hålla i form av kapital.

Även om huvudkontoret flyttar så kommer Nordeas verksamhet fortsätta att vara viktig för det svenska finansiella systemet och Finansinspektionen kommer att vara fortsatt delaktig i tillsynen över banken, bland annat genom arbetet i Nordeas tillsynskollegium.

Laddar sidan