Nya regler för betaltjänster

2018-05-02 | PSD 2 Fintech Nyheter Bank

Nu är EU:s andra betaltjänstdirektiv genomfört i Sverige. Direktivet genomförs i och med att ändringar i lagen om betaltjänster och Finansinspektionens nya och ändrade föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2018.

Syftet med förändringarna är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar samtidigt som kravet på säkerhet och effektivitet höjs. Några av de viktigaste förändringarna rör:

  • Höjda krav på säkerhet och incidenthantering
  • Nya aktörer skapar förutsättningar för nya sätt att göra betalningar
  • Nya rättigheter och skyldigheter om tillgången till information rörande betalkonton
  • Nya rapporteringskrav gäller för alla typer av betaltjänstleverantörer.

 

FI har sammanställt information om de nya reglerna och vilka företag som berörs samt vilka tillstånd och registreringar som krävs för att få erbjuda betaltjänster.

Läs mer