Avstängning av valideringsregler

FI har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag den 31 december 2018.

Information om vilka regler som avses finns publicerade i dokument "Avstängda valideringsregler (FI)", som finns på sidorna:

https://www.fi.se/sv/bank/rapportering/bank--och-kredit/

https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/vardepappersbolag/

Laddar sidan