EU vägleder om regler för paketerade produkter när det gäller obligationer

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett gemensamt yttrande med en vägledning och uppmaning till nationella tillsynsmyndigheter att tillämpa reglerna för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter) på ett mer enhetligt sätt när det gäller obligationer.

Det övergripande syftet är att ge lika förutsättningar för företag och samma skydd för icke-professionella investerare i hela EU.

Laddar sidan