FI tillämpar riktlinjer för villkoren att utnyttja undantaget från beredskapsmekanism

2019-02-25 | PSD 2 Regler Nyheter Bank

FI har den 22 februari 2019 meddelat Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning (EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder) (EBA/GL/2018/07).

Den 4 december 2018 publicerade EBA riktlinjerna EBA/GL/2018/07. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2019. FI tillämpar riktlinjerna. I riktlinjerna anges de villkor, som fastställs i artikel 33.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389, som bör vara uppfyllda för att undanta kontoförvaltande betaltjänstleverantörer som har valt att använda ett särskilt gränssnitt från skyldigheten att upprätta den beredskapsmekanism som beskrivs i artikel 33.4 i den delegerade förordningen.

Laddar sidan