FI:s kommentar om tillsynen av penningtvätt

2019-02-20 | Nyheter Penningtvätt Bank

Vi ser allvarligt på uppgifter om penningtvätt och andra regelöverträdelser i svenska banker. Det är av högsta vikt att bankernas ledningar och styrelser tar dessa frågor på allvar och förvissar sig om att bankerna följer lagar och regler.

Vi kan inte kommentera vår tillsyn när det gäller enskilda banker. Det FI granskar är att bankerna har kontrollfunktioner på plats för att kunna identifiera risken för att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid misstanke om brott så utreds detta av brottsutredande myndigheter och det är främst bankerna själva som ska rapportera misstänkta transaktioner till finanspolisen.

Ansvaret för tillsynen av regelefterlevnaden i de baltiska verksamheterna ligger i första hand hos respektive baltisk tillsynsmyndighet. FI har sedan länge ett nära och tätt samarbete med dessa myndigheter.

Laddar sidan