Internationella valutafonden om Sveriges ekonomi

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat ett utlåtande där organisationen ger sin syn på den svenska ekonomin.

En delegation från IMF har avslutat sitt årliga besök i Sverige. I samband med att besöket avslutades publicerade IMF ett uttalande med en sammanfattning av IMF:s iakttagelser. Besöket ingår som ett led i de konsultationer som IMF regelbundet har med sina medlemsländer, en så kallad artikel 4-konsultation.

En fullständig rapport kommer att presenteras på IMF:s webbplats under våren.

Läs mer

Laddar sidan