Kommentar till fråga om jäv i tillsynen av Swedbank

2019-08-29 | Nyheter Om FI Bank

Med anledning av att Folksams koncernchef Jens Henriksson har utsetts till vd och koncernchef för Swedbank har FI fått frågor om det kan uppstå en jävssituation på grund av att FI:s generaldirektör Erik Thedéen tidigare har varit vd för KPA, som Folksam samäger med SKL.

FI bedömer att det inte föreligger någon jävssituation gällande Erik Thedéen och Swedbank med anledning av att Jens Henriksson tillträder som vd och koncernchef.

Laddar sidan