Martin Noréus slutar på FI

2019-09-18 | Nyheter Om FI Bank

FI:s biträdande generaldirektör och chef för område Bank, Martin Noréus, slutar sin tjänst på FI för en tjänst som Chief Compliance Officer på Handelsbanken.

Martin Noréus har arbetat på FI i tio år. Martin Noréus är i karantän under uppsägningstiden som uppgår till sex månader.

Karin Lundberg, biträdande områdeschef, tar tills vidare över ansvaret som chef för område Bank. Rekrytering av ny chef för område Bank påbörjas inom kort. Tillsättandet av en ny biträdande generaldirektör, som beslutas av generaldirektören, kommer att ske längre fram.

Laddar sidan