Nationell riskbedömning av penningtvätt 2019

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

Det behövs tydligare roller och ett ökat samarbete för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom området, är en slutsats i rapporten Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019.

I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län,
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten,
Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket samt Åklagarmyndigheten.