Nu gäller nya regler för prospekt

Från och med i dag gäller nya regler för prospekt och prospektrelaterade ärenden. Det innebär bland annat att det är möjligt för företag att upprätta nya typer av prospekt. Samtidigt får Finansinspektionen utvidgade tillsyns- och sanktionsmöjligheter.

Detta är en följd av att EU:s prospektförordning 2017/1129 ska börja tillämpas i sin helhet. Utöver det träder lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser i kraft och två delegerade EU-förordningar kopplade till EU: prospektförordning ska även börja tillämpas.

På fi.se har vi uppdaterat och kompletterat vår information om prospekt så att den speglar den nya reglerna.

Läs mer

Laddar sidan