Ny tjänst för motpartsklassificering – SCB

SCB:s allmänna företagsregister tillhandahåller en ny tjänst för att förse uppgiftslämnare med information om sektorklassificering av tex andelsägare eller motpart. Den nuvarande tjänsten kommer att upphöra definitivt senast 31 december 2019.

Tjänsten är gratis till alla rapportörer som lämnar uppgifter om sektorstillhörighet. Variablerna som finns tillgängliga utan kostnad är organisationsnummer, företagsnamn, sektor, bransch, ägarkategori och juridisk form. Den nya tjänsten gör det möjligt för rapportörer att anropa företagsregistret direkt via ett API.

Läs mer

Laddar sidan