Nya riktlinjer om regler för revisorsrotation

Den gemensamma kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), har den 28 november 2019 antagit nya riktlinjer om reglerna för revisorsrotation.

Riktlinjerna har som syfte att ge vägledning om bland annat hur reglerna om revisorsrotation i Artikel 17 och Artikel 41 i EU:s revisorsförordning ska tillämpas.

Enligt Artikel 30 punkt 9 i förordningen får CEAOB anta icke-bindande riktlinjer eller uttalanden om förordningen vilka ska offentliggöras av EU-kommissionen.

Laddar sidan