Nya riktlinjer om revisionsgranskning av finansiella rapporter som upprättas i Esef-formatet

Den gemensamma kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), har den 28 november 2019 antagit nya riktlinjer om revisorers granskning av finansiella rapporter i EU:s enhetliga elektroniska redovisningsformat, Esef.

Riktlinjerna har som syfte att ge vägledning till revisorer när det gäller granskning av års- och koncernredovisningar som upprättas i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Esef.

Laddar sidan