Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2020

I en promemoria presenterar FI resultatet av tillsynskategoriseringen för 2020 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.

FI gör årligen en tillsynskategorisering i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (Eba) riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kategoriseringen görs också för att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsyn. Årets publicering inkluderar en klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer. Nordeas och Danske Banks svenska filialer klassificeras som särskilt betydande filialer.

För kreditinstitut har följande förändringar har skett jämfört med föregående år:

  • Sparbanken Skåne flyttas i år upp till tillsynskategori 2, från att tidigare legat i kategori 3.
  • Northmill, som under året beviljats banktillstånd, placeras i tillsynskategori 4.
  • Ölands Bank, som inte längre är majoritetsägt av Swedbank och därmed inte längre omfattats av Swedbankgruppens tillsynskategorisering, placeras i tillsynskategori 4.

FI har sedan tidigare valt att kategorisera Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek i tillsynskategori 1.

Laddar sidan