EU-kommissionen ger klartecken till förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

EU-kommissionen kommer inte att invända mot FI:s avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att FI får införa denna åtgärd.

Den 16 september 2020 underrättade FI, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen, Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån.

EBA och ESRB har tidigare meddelat att de inte invänder mot en förlängning av riskviktsgolvet. EU-kommissionen har nu beslutat om att inte föreslå ministerrådet att avvisa förlängningen. Det innebär att åtgärden får införas i Sverige.

Det nuvarande riskviktsgolvet gäller till och med den 30 december 2020. FI kommer att fatta slutgiltigt beslut i ärendet innan åtgärden löper ut.

Läs mer

Laddar sidan