Ändring i teknisk standard för icke CCP-clearade derivat

Implementationsfasen för att införa marginalkrav för derivat som clearas utanför centrala motparter förlängs. De sker genom ändringar i en teknisk standard (RTS) kopplad till Emir-förordningen, som beslutats av Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Förändringen i den tekniska standarden följer efter ett beslut i april av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) att förlänga tidsfristen för att införa marginalkrav för derivat som clearas utanför centrala motparter (icke CCP-clearade derivat).

Syftet med den utsträckta tidsfristen är att se till att berörda företag har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera omedelbara effekter av coronapandemin och samtidigt arbeta omsorgsfullt för att uppfylla de nya kraven. Till följd av den förlängda tidsfristen genomfördes förändringar i den RTS som reglerar implementeringen.