Euclid – Obligatorisk LEI-kod i XBRL-filen

Från och med rapporteringsdag den 31 december 2020 ska LEI-kod användas som identifierare i XBRL-filen.

OBS! Sedan denna nyhet publicerades har förutsättningarna förändrats.
Den 26 april 2021 meddelade FI att ett nytt rapporteringssystem stegvis kommer att tas i bruk. Det innebär att banker och kreditmarknadsbolag ska fortsätta använda LEI-kod för att identifiera sig i XBRL-koder fram till och med den 31 maj 2021. Därefter ska bolagen använda institutnummer.

(Texten nedan uppdaterad 2021-01-13 med korrigeringen att det är från rapporteringsdag den 31 december som regeln om LEI-kod gäller)

I dag använder banker och kreditmarknadsbolag institutnummer för att identifiera sig i den rapportering som lämnas till FI i XBRL-format.

Från och med rapporteringsdag den 31 december 2020 ska samtliga banker och kreditmarknadsbolag istället använda LEI-kod som identifierare i XBRL-filen.

Då grupper (Con) inte har en egen LEI-kod ska dessa istället använda motsvarande LEI-kod i rapporteringen som används på solonivå (Ind). Detta trots att företag har olika institutnummer på solo- och gruppnivå.

Bakgrunden till förändringen är Europeiska bankmyndighetens (EBA) arbete med Euclid-plattformen, som FI berättade om i en nyhet den 17 september.

Den rapportering som banker och kreditmarknadsbolag lämnar till Finansinspektionen kommer från och med den 31 december 2020 att skickas vidare till den Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Det innebär att dessa företag kommer att behöva göra anpassningar i de filer som de löpande skickar till FI. Anledningen till detta är att de tekniska krav som EBA ställer på XBRL-filerna i alla delar inte överensstämmer med de svenska kraven.

I syfte att förbereda arbetet kommer FI vid ett par tillfällen kommunicera vilka anpassningar som behöver göras och när dessa ska vara på plats. Information om den första anpassningen publicerades den 1 oktober.

Laddar sidan