FI om coronaviruset och den finansiella stabiliteten

Med anledning av situationen till följd av coronaviruset följer Finansinspektionen noggrant utvecklingen i den finansiella sektorn och på de finansiella marknaderna.

I vårt arbete med att värna den finansiella stabiliteten har vi därför intensifierade kontakter med bland andra banker, försäkringsbolag och våra handelsplatser.

Vi har också intensifierat vårt samarbete med andra stabilitetsvårdande myndigheter. Finansiella stabilitetsrådets beredningsgrupp har mötts och diskuterat eventuell påverkan på den finansiella stabiliteten och myndigheternas egen beredskap. Myndigheterna i rådet – Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden – följer utvecklingen noga och kommer inom ramarna för samarbetet i stabilitetsrådet löpande ha extrainsatta möten vid behov.

Laddar sidan