Giltighetstiden för rapporteringskort 0001 – 3100 måste förlängas

Senast den 22 februari måste giltighetstiden för dessa kort förlängas för att det ska vara möjligt att logga in efter detta datum.

Den giltighetstid som anges på dessa rapporteringskort stämmer inte. På grund av ett tekniskt fel är det verkliga sista giltighetsdatumet redan 2020-02-22.

Det finns en manual för hur du förlänger giltighetstiden till den giltighetstid som anges på kortet. Se sidan Periodisk rapportering. 

OBS: Detta måste göras för samtliga av dessa kort som ska användas för inloggning i systemet för periodisk rapportering via applikation.

Kontakta rapportering@fi.se för frågor.

Laddar sidan