Ny inloggningslösning för periodisk rapportering ersätter rapporteringskort

Den 18 augusti 2020 inför FI en ny inloggningslösning för den periodiska rapportering som rapporteras via en applikation på datorn och där man hittills loggat in med kort och kortläsare. Den nya lösningen innebär inloggning med bank-id. Rapporteringskorten ska användas fram till dess att den nya lösningen är på plats.

I augusti kommer en ny version av den lokalt installerade applikationen finnas tillgänglig. Denna version måste installeras inför att den kommande inloggningen med bank-id ska fungera. Mer information kring detta kommer vid senare tillfälle.

Skapa konton i Rapporteringsportalen

Den nya inloggningen kommer att ske i FI:s Rapporteringsportal. En firmatecknare och de personer som ska rapportera behöver gå in i portalen och skapa användarkonton − om de inte redan har det för att de också sköter den periodiska rapportering som sedan tidigare sker via webb. När de personer som ska rapportera har ett användarkonto kan firmatecknaren delegera behörighet för att rapportera åt bolaget.

Mer information finns på sidan Om Rapporteringsportalen.

Registrera bolaget i Rapporteringsportalen

Den som inte sedan tidigare rapporterar periodisk rapportering i via webb behöver registrera bolaget i Rapporteringsportalen. Svenska bolag registreras genom att ange organisationsnumret; alla nödvändiga uppgifter hämtas sedan från Bolagsverket. Utländska bolag registreras genom ett formulär. För mer information om registrering av bolag, se sidan åtta i "Lathund rapporteringsportalen – behörighetshantering"' som finns på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskort och bank-id

Under en övergångsperiod kommer både den gamla och nya inloggningslösningen att fungera parallellt, dvs. det kommer att vara möjligt att antingen logga in med rapporteringskort eller bank-id. I början av september kommer rapporteringskorten att sluta fungera. Det är därför viktigt att rapportörer har registrerat sig i Rapporteringsportalen och fått behörighet innan dess.

Frågor och support om identifiering för rapportering till FI

Ytterligare information, den nämnda lathunden och instruktionsfilmer finns på sidan Om Rapporteringsportalen. För frågor, vänligen kontakta Rapporteringsavdelningen på tfn 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11) eller via mejl till rapportering@fi.se.

Laddar sidan