Populär konsumenthjälp får ny, bättre webbplats

Konsumenternas.se har fått en ny, mobilanpassad och mer lättanvänd webbplats. Bakom webbplatsen står Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, som drivs av Finansinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationer inom de två områdena.

Konsumentbyråerna har i uppdrag att bistå privatpersoner med oberoende fakta och vägledning inom områdena bank, försäkringar och pension. Vägledningen är kostnadsfri och bekostas av branschorganisationerna, medan FI och Konsumentverket innehar posterna som styrelseordförande i de stiftelser som driver byråerna.

På webbplatsen finns mycket nyttig och användbar information för alla som använder olika tjänster på finansmarknaden. Där finns också flera kalkyler, som bolånekalkylen och lånelabbet. En annan hjälp är olika jämförelser mellan produkter och leverantörer, till exempel för försäkringar och kontokort samt sparprodukter som kapitalförsäkringar och investeringssparkonton.

Byråerna är viktiga för konsumentskyddet på finansmarknaden. Webbplatsen har cirka 3 miljoner besök per år, en siffra som ökat med ungefär 25 procent varje år. Fler än hälften av besökarna tar del av webbplatsen via mobilen. Det går också att höra av sig på telefon och få hjälp den vägen.

Genom byråernas arbete får inte bara konsumenter hjälp. FI och Konsumentverket får också information om aktuella konsumentproblem och frågeställningar inom bank- och finans respektive försäkringsområdet.

Laddar sidan