Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Information om vilka regler som avses finns i dokumentet Nationell anpassning av valideringsregler (FI), som finns på sidorna:

Rapportering: Bank och kreditmarknadsbolag

Rapportering: Värdepappersbolag

Laddar sidan