Nytt verksamhetsområde för betalningar och beredskap

2022-10-25 | Betalningar Nyheter Om FI

FI inrättar ett nytt verksamhetsområde som fokuserar på betalningar och beredskap.

För att öka myndighetens fokus på betalningar och beredskap har FI beslutat att samla alla frågor som berörs under ett nytt verksamhetsområde. Detta sker mot bakgrund av FI:s nya uppdrag som sektorsansvarig myndighet för den civila försvarsberedskapen för finanssektorn.

Det nya verksamhetsområdet ska heta Betalningar och kommer att ansvara för tillsynen av:

  • betalningsclearingorganisationer och betaltjänstföretag,
  • betalningsrisker och krypto,
  • it-risker, säkerhetsskydd, och samordningen av uppbyggnaden av det civila försvaret,
  • penningtvätt och terrorismfinansiering.

Initialt kommer det nya området att bestå av cirka 75 personer. Majoriteten av medarbetarna jobbar i dag inom verksamhetsområde Bank på FI. Rekryteringar till det nya verksamhetsområdet pågår.

Ändringarna beslutades av FI:s styrelse den 25 oktober och tanken är att det nya verksamhetsområdet inleder sitt arbete 1 mars 2023.