Ändrad rapportering för finansiella konglomerat

Europeiska försäkringsmyndigheten, Eiopa, har tagit fram och publicerat en datapunktsmodell och taxonomi (2.8.1) för rapportering av betydande riskkoncentrationer och betydande interna transaktioner som ska lämnas av finansiella konglomerat.

Rapportering enligt den nya standarden ska göras för första gången per referensdag 31 december 2023 i Fidac-plattformen.

Observera att institutnummer tillsammans med scheme="http://www.fi.se/InstNr" ska användas som identifierare i den XBRL-fil som ska lämnas.

Testrapportering i Fidac kommer att vara möjlig från och med 29 november 2023.