Hur kan jag prata pengar med mina barn?

Den här veckan är det dags för den globala temaveckan Global Money Week, vars syfte är att uppmärksamma vikten av privatekonomisk kunskap bland barn och unga. Men hur ska man som förälder egentligen prata om pengar med sina barn? Och när det passar det att göra detta?

Här är några tips om hur du som förälder kan tänka kring att prata pengar med barn:

1. Förklara vad saker kostar

Prata gärna tidigt med barnen om vad saker kostar. Barn har förmågan att redan vid 3–4 års ålder förstå värdet av de saker de har runt omkring sig och använder i sin vardag. Vad kostar exempelvis lördagsgodiset och hur mycket kan man egentligen köpa för tio kronor? Även sparande kan introduceras i enklare form i samband med detta. Vad händer om man sparar godis från en vecka och får nytt veckan efter?

2. Prata om var pengar kommer ifrån

Prata om var pengar kommer ifrån och varför man får pengar när man arbetar. Här går det även att komma in på vad som egentligen är mycket eller lite pengar och varför man kan ha olika mycket. Detta är inte bara viktigt för barns förståelse av pengar utan även för hur världen runt omkring dem fungerar i koppling till privatekonomi.

3. Diskutera vad vi "behöver" och vad vi "vill ha"

Resonera med barnen kring vad ni "behöver" lägga pengar på i motsats till vad ni gärna "vill" lägga pengar på. Vi behöver exempelvis lägga pengar på mat och boende men vi vill gärna kunna åka på den där semestern i sommar. Då introduceras även barnen till att privatekonomi handlar om prioriteringar och att hushålla med resurser.

4. Engagera barnen i barnsparandet

Om du satt upp ett långsiktigt sparande till barnen i exempelvis aktier eller fonder, involvera dem gärna på olika sätt i detta sparande. Förklara vad det är du investerat i, vad investeringarna innebär och hur pengar växer långsiktigt. Det här kan väcka ett intresse för barnen att spara långsiktigt när de själva får möjligheten.

5. Ge barnen veckopeng/månadspeng

Om möjligheten finns, låt gärna barnen hantera och fatta beslut kring sina egna pengar genom att ge en veckopeng. Börja från tidig ålder med en liten summa och öka allteftersom barnen blir större. Detta hjälper förståelsen av pengars värde och att hushålla med resurser samt förståelsen av vad det innebär att spara.

Vill du lära dig mer och ta del av kunskap hur du som förälder eller blivande förälder kan hantera privatekonomiska frågor? Besök vår webbplats Ditt barn och dina pengar 

Vill du veta mer om barns förståelse av begreppet pengar? Läs den studie som Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort på uppdrag av Finansinspektionen: Barn kan förstå pengars värde även utan kontanter.