Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd

Finansinspektionens (FI) styrelse beslutade den 12 december om nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Beslut har också fattats om ändringar i FI:s föreskrifter om positionslimiter, försäkringsrörelse och tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. Samtliga regler börjar gälla den 1 januari 2024.

Föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Föreskrifterna reglerar vilka uppgifter som fysiska och juridiska personer ska lämna till FI när de ansöker om registrering av verksamhet och registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Ändring i föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

Ändringarna innebär bland annat att de nuvarande positionslimiterna ersätts med en ny positionslimit för nya och mindre likvida jordbruksråvaruderivat i enlighet med artikel 17.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1302.

Ändring i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Ändringen genomförs med anledning av att kommissionen har antagit en ny genomförandeförordning som ska börja tillämpas vid årsskiftet.

Ändring i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Ändringen genomförs av samma anledning som ovan, det vill säga därför att kommissionen har antagit en ny genomförandeförordning som ska börja tillämpas vid årsskiftet.