Ordning och reda? I - en granskning av 150 försäkringsförmedlare (2006:8)

Fyra av fem granskade försäkringsförmedlare följer inte de regler som enligt lag gäller för verksamheten. Försäkringsförmedlare ska enligt lag kontrollera de anställdas skötsamhet och kompetens och dessa kontroller ska dokumenteras. De ska dessutom fastställa interna regler för att förhindra penningtvätt.

Finansinspektionens granskning omfattar 150 av de 650 försäkringsförmedlare som har tillstånd av FI. Resultatet visar att endast en femtedel av försäkringsförmedlarna uppfyller kraven för verksamheten fullt ut. De har interna regler mot penningtvätt och de har dokumenterat de anställdas kompetens och skötsamhet.

Laddar sidan