Utvärderingsrapport 2:2008: Billigare lån för hushållen

2008-11-27 | Rapporter Bank

Bankerna har sänkt utlåningsräntorna till allmänheten i takt med att det allmänna ränteläget fallit. De fortsatte att öka utlåningen till svenska företag och hushåll i oktober. Utlåningsökningen fortsatte även de två första veckorna i november enligt preliminära siffror. Det visar Finansinspektionens andra uppföljning av effekterna av regeringens stabiliseringspaket.

Hushållen har fått lägre räntor genom att bankerna har sänkt utlåningsräntorna i takt med att interbankräntor och räntor på säkerställda obligationer har fallit. Långa räntor har fallit mer än räntor med kortare löptider. Det har inneburit att bankerna sänkt räntorna mer för bolån med längre löptider än för kortare.

Bankernas finansieringskostnader är trots stabilitetsåtgärderna kvar på en hög nivå. En bidragande orsak är att efterfrågan på och kostnaden för likviditet är fortsatt hög.