Individuellt anpassad amorteringsplan

2013-10-14 | Rapporter

FI föreslår att bolåneföretagen ska föreslå låntagarna individuellt anpassade amorteringsplaner.

FI:s förslag innebär att bankerna ska diskutera alternativa amorteringsplaner med kunden. De ska med hjälp av tydliga räkneexempel visa hur amortering påverkar hushållets ekonomi. Banken ska till sist föreslå en amorteringsplan och motivera på vilket sätt denna ligger i kundens intresse på lång sikt.

FI vill på det här sättet öka konsumenternas medvetenhet och kunskap om betydelsen av amortering och därigenom främja sundhet och stabilitet på de finansiella marknaderna.

Laddar sidan