Svenska lån till konsumtion

Konsumtionslånen växer kraftigt och spelar allt större roll för hushållens ekonomi. De utgör en femtedel av hushållens totala lån men står för över hälften av hushållens lånebetalningar i räntor och amorteringar. Stora lån växer men de minsta lånen växer snabbare. Flera låntagare får betalningsproblem kort efter att lånen beviljats och problemen är större bland unga än äldre, visar FI:s rapport Svenska konsumtionslån.

FI har för tredje året i rad kartlagt marknaden för konsumtionslån genom att studera 320 000 låntagare av blancolån, objektslån, konto- och kortkrediter samt fakturaköp hos 36 olika företag. De flesta lån till konsumtion är små, har hög ränta och kort löptid.

Rapporten visar att stora lån, över 250 000 kronor, har ökat mycket under senare år. Denna period har präglats av en stark konjunktur och låga räntor. Därutöver kan bolånetaket och amorteringskravet till viss del ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål och andra köp. Små konto- och kortkrediter samt fakturaköp har ökat ännu snabbare, från runt fyra miljarder kronor till mer än 50 miljarder under de senaste tio åren.

Rapporten visar också på risker för uppbyggnad av stora skulder. Många låntagare har lån sedan tidigare och många använder nya lån för att lösa gamla. Trots att de flesta lånen är små visar rapporten att många låntagare får betalningsproblem. Det är 4,5 procent av nya låntagare som får ett inkassokrav under lånets första månader vilket är en indikation på betalningssvårigheter. För låntagare under 25 år var andelen med inkassokrav åtta procent. Hushåll med nya konsumtionslån och lån sedan tidigare betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i ränta och amorteringar. Om räntan ökar blir de tvungna att betala en ännu större andel.