FI tillstyrker utredningsförslag om högkostnadskrediter

FI tillstyrker utredningens förslag och lämnar förslag på några mindre ändringar om kostnadstak och kreditprövning.

FI föreslår en mindre förändring av kostnadstaket som innebär att taket, liksom räntetaket, kopplas till referensräntan för att på så sätt uppnå en ökad flexibilitet vid ett högre ränteläge än dagens.

FI tillstyrker förslaget om utökad hänsyn vid kreditprövning av konsumentens återbetalningsförmåga av högkostnadskrediter. FI föreslår dock att kreditgivaren ska ta särskild hänsyn till denna förmåga vid all form av kreditprövning av högkostnadskrediter.

Laddar sidan