Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

FI konstaterar att kreditgivare har ett stort ansvar att genomföra en kreditprövning som säkerställer att konsumenten inte lånar mer än vad hans eller hennes privatekonomiska situation tillåter. Det ingår i kreditgivarens omsorgsplikt att förhindra överskuldsättning.

FI har i tillsynen kopplat till konsumentkrediter noterat att kreditgivare använder olika modeller som i sin tur har varierande utformning och omfattning för sin kreditprövning. Kreditgivaren bör bland annat utgå från kreditens storlek, karaktär och i vilken situation som krediten erbjuds och utifrån sådana faktorer anpassa utformningen av kreditprövningen för att säkerställa att konsumentens intressen tillvaratas.

Laddar sidan