Remisspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

FI tillstyrker förslaget att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor.

Det följer av regelverket att beloppet i kronor regelbundet ska ses över för att bättre motsvara det eurobelopp som anges i EU-direktivet. Den föreslagna ändringen är en tillämpning av denna regel.

Laddar sidan