Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

2024-02-07 | Remissvar Försäkring

FI:s remissvar på regeringens promemoria Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, Fi2023/03200.

FI tillstyrker förslaget om ändring i inkomstskattelagen och ser särskilt positivt på möjligheten att ändra utbetalningstiden även efter att utbetalning har påbörjats. FI föreslår dock ett förtydligande.