Beslut om riskviktsgolv för svenska bolån

FI inför ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. Golvet införs som en tillsynsåtgärd inom den så kallade pelare 2.

De nya riskvikterna, som innebär en förändring av FI:s tillsynspraxis, får direkt genomslag i FI:s tillsynsåtgärder.

Laddar sidan